Uit: Dagblad Flevoland 29.05.2002

Balans tussen cultuur en natuur

 

1. Stadhuis, LELYSTAD: Clementine van Maaren met beelden en tekeningen, tot en met 12 juni

In de objecten van Clementine van Maaren (1959) doen zich allerlei veranderingsprocessen

voor. De beelden houden het midden tussen een toevallige vondst die de status van objet

trouvé heeft aangenomen en een gecultiveerd object.

Nadere beschouwing leert dat de kunstenares uit Monnickendam geen genoegen neemt met

bijzondere bodemvondsten. In haar zoektocht naar een optimale balans tussen cultuur en natuur

wijdt zij zich aan het intensief bewerken van het hout van walnotenbomen, essen en andere

boomsoorten. De ontmoeting van natuur en cultuur wordt door de beeldhouwster vertaald in

artistieke ingrepen die de gevonden stukken hout verbijzonderen. De bewerkingen ondersteunen

het natuurlijke karakter van de 'oerbron' maar zijn wel duidelijk herkenbaar als toegevoegde

menselijke tekens.

KLEURACCENTEN

In solitaire boomstronken en veelvormige houtblokken wordt gekerfd. gesneden en gehakt en het

uiteindelijke residu wordt min of meer gladgeschuurd. Soms worden ook kleuraccenten

aangebracht.

De aanpak leidt in alle gevallen tot beeldhouwkunst waarin sporen van natuurlijke processen

zich vermengen met sporen van menselijk handelen. Ook wordt er een brug geslagen van

natuur (organische vorm) naar cultuur in de vorm van architectuur. Vaak gaat Van Maaren uit

van grondpatronen die zij ontdekte bij opgravingen of die te herleiden zijn tot grillig

gevormde eilanden (geregistreerd via satellietfoto's), rotsformaties en waterpartijen. De

grillige structuren worden door haar zichtbaar gemaakt in tekeningen en in driedimensionale

beelden.

Uit de beelden en tekeningen van Van Maaren spreekt een onmiskenbare fascinatie voor

archeologische vondsten. De kunstenares bezocht onder meer opgravingen in Sicilië. Tunesië

en Mexico. Ook plattegronden en luchtfoto's kunnen rekenen op haar bijzondere

belangstelling. Zo zijn onder meer royale houten vloerbeelden ontstaan en bescheiden

wandobjecten die gebaseerd zijn op standsplattegronden.

De aandacht van de kunstenares gaat niet zozeer uit naar de geschiedenis van een plek als wel naar

het wordingsverhaal en de ontstaansprocessen van vormen en structuren en naar de uiteindelijke

restanten. In het verlengde daarvan ligt haar interesse in de overblijfselen van architectonische

bouwsels 4ie door de natuur overwoekerd. gedeeltelijk weggevaagd of aangetast zijn.

 

Beeldende kunst speelt zich in het specifieke geval van Van Maaren af tussen ordening en chaos.

tussen natuurlijke willekeur en menselijke cultiveringdrift. Die dualiteit wordt in subtiele

beeldtaal gevangen.

Wim van der Beek